FAS

Produktbeskrivning

Funktioner

Specifikationer

FAS – Försäkringsadministrationssystem
NANCO har utvecklat ett komplett försäkringsadministrationssystem som används av enskilda försäkringsbolag i Sverige. Det är ett system som stödjer försäkringsbolaget i sitt dagliga administrationsarbete, i sina betalningsrutiner och i sin årliga statistik- och rapportföring. Möjligheten att skräddarsy produkter och premietariffer efter det enskildes försäkringsbolags önskemål, gör FAS till ett ytterst anpassningsbart arbetsverktyg.

Support och underhåll ingår i systemet.
Grundkurs, fortsättningskurs samt skadehanteringskurs erbjuds.

Funktioner i FAS

  • administration av kunder, försäkringar och skador
  • integrerat diariesystem
  • hantering av komplett historik
  • hantering av löpande förfallodagar
  • betalningshantering via PlusGirot, Bankgirot eller Autogiro
  • debiteringsfunktion med påminnelser- och annullationshantering
  • funktioner för interna och externa utskrifter
  • funktioner för återförsäkring och bibranschredovisning
  • möjlighet att redovisa statistik
  • möjlighet att generera egna rapporter